Weź udział w Konkursie fotograficznym SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM, organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy lubią fotografować. Praca musi odnosić się do tytułu Konkursu i powinna przedstawiać Uczestnika wraz z obiektami, które zostały określone przez Organizatora Konkursu. Ideą Konkursu jest wykonanie fotografii oddającej charakter, klimat i atmosferę fotografowanego obiektu w niekonwencjonalny sposób. W ujęciu tym liczy się przede wszystkim pomysłowość Autorów fotografii. Celem Konkursu jest promowanie ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Śląska. Organizowany konkurs SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM jest konkursem fotograficznym, skierowanym do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii, którą wykona Uczestnik konkursu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu. Jury Konkursu w skład, którego wchodzą przedstawiciele Partnerów strategicznych zjednoczonych w Śląskim Czerwcu Projektowym oraz przedstawiciele Sponsorów dokonują oceny nadesłanych prac. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim: zgodność pracy z zadanym tematem, walory estetyczne pracy oraz jej oryginalność. Prace należy nadsyłać do dnia 22 czerwca do godz. 24.00 drogą elektroniczną – szczegóły na stronie www.czerwiecprojektowy.pl . Rozstrzygnięcie Konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 czerwca podczas zamknięcia Śląskiego Czerwca Projektowego.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres konkurs@czerwiecprojektowy.pl

Pobierz regulamin pdf i kartę uczestnika (.doc)

tarcza_sweet_2016