prof. Bogumiła Jung – zatrudniona w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Designu Inspirującego. Pełniła funkcje prodziekana oraz dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP, a obecnie jest prorektorem ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Jest projektantką wzornictwa, jej specjalnością jest szkło użytkowe, ma też realizacje w zakresie architektury wnętrz i projektowania mebli, tworzy także prace unikatowe. Prowadzi działalność popularyzatorską w dziedzinie wzornictwa, była członkiem jury wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów projektowych, ma w dorobku wystawy i liczne publikacje popularno-naukowe o tematyce projektowej. Od 2013 r. jest prezesem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych SPFP – ogólnopolskiej organizacji profesjonalistów z dziedziny wzornictwa.

31 czerwca w Warszawie miało miejsce posiedzenie Jury konkursu WIZJA WYPOCZYNKU 11 – TWÓJ DOM
Na konkurs wpłynęły 24 projekty przyznano trzy nagrody i pięć wyróżnień 5 czerwca zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez WSC Grapchisoft Poland. Nagrody wręczy Pani Prezes arch. Iwona Szymanik.