Weź udział w Konkursie fotograficznym SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM, organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach . Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy lubią fotografować. Praca musi odnosić się do tytułu Konkursu i powinna przedstawiać Uczestnika wraz z obiektami, które zostały określone przez Organizatora Konkursu. Ideą Konkursu jest wykonanie fotografii oddającej charakter, klimat i atmosferę fotografowanego obiektu w niekonwencjonalny sposób. W ujęciu tym liczy się przede wszystkim pomysłowość Autorów fotografii. Celem Konkursu jest promowanie ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Śląska oraz przedmiotów codziennego użytku, które choć nowe są już dziś kultowe. Organizowany konkurs SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM jest konkursem fotograficznym, skierowanym do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii, którą wykona Uczestnik konkursu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu. Jury Konkursu w skład, którego wchodzą przedstawiciele partnerów strategicznych zjednoczonych w Śląskim Czerwcu Projektowym oraz przedstawiciele Sponsorów (LINEA LIGHT GROUP,ROCA,KLER) dokonują oceny nadesłanych prac. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim: zgodność pracy z zadanym tematem, walory estetyczne pracy oraz jej oryginalność. Główną Nagrodą w Konkursie jest LAMPA NIESPODZIANKA, przewidziane są 2 nagrody Specjalne oraz 3 Nagrody Dodatkowe. Prace należy nadsyłać do dnia 25 czerwca do godz. 24.00 drogą elektroniczną – szczegóły na stronie www.czerwiecprojektowy.pl . Rozstrzygnięcie Konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 czerwca podczas zamknięcia Śląskiego Czerwca Projektowego w DOMARZE, we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14. Wszystkie prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą uczestnika prosimy przesyłać na adres: konkurs@czerwiecprojektowy.pl . SCP_mapaŚCP_regulamin-konkursuŚCP_karta-uczestnika