W dniach 27 i 29  czerwca 2015 roku odbyła się ocena prac fotograficznych nadesłanych na konkurs „Sweet Focia z dobrym designem”, który zorganizowany został w ramach działań Śląskiego Czerwca Projektowego. Celem prac Jury Konkursowego było wyłonienie, zgodnie z Regulaminem, 6 laureatów konkursu (1 Nagroda główna, 2 Nagrody Specjalne, 3 Nagrody Dodatkowe). Głosowanie odbyło się drogą korespondencji mailowej, przy użyciu Kart Jurora, które zawierały nazwę zdjęcia oraz samą fotografię wszystkich zakwalifikowanych prac. Na konkurs wpłynęło 12 prac.

Jury Konkursowe w składzie:

Natalia Bąba-Ciosek – Wydział Architektury, Politechnika Śląska, Gliwice – przewodnicząca Jury

Urszula Smaza-Gralak – Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

Andrzej Sobaś – Akademia Sztuk Pięknych, Katowice

Jan Cegiełka – Dobroteka, Dobrodzień

Jakub Wallner – Domar Galeria Wnętrz, Wrocław

Magda Wolnicka – Galeria Sztuki Współczesnej, Opole

Magda Hlawacz – Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski, Opole

Agnieszka Woszczyńska  – Zamek Cieszyn

Paolo Dall’ Acqua – dyrektor generalny Linea Light Polska

PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

Nagroda Główna: Czas na odświeżanie szafy, autorka: Sabina SmardzewskaCzas na odświeżanie szafy

Nagroda Specjalna: Sweeeet fociaaaa z dizajnem!, autorka: Marcelina WróbelSweeeet fociaaaa z dizajnem!

Nagroda Specjalna: Mała Me w Muzeum, autorka: Katarzyna LasotaMała Me w Muzeum

Nagroda Dodatkowa: 12345G 12345GNowy-1autorka: Małgorzata Rusecka

Nagroda Dodatkowa: Żadnego “dzióbka” nie będę robił!, autor: Bruno Rosiak
Żadnego “dzióbka” nie będę robił!

Nagroda Dodatkowa: Tomek2003, autorka: Katarzyna Procek
Tomek2003