To warsztaty które umożliwią przeprowadzenie analizy i określenie współczesnych uwarunkowań oraz zaangażowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Bazą opracowań i motywem przewodnim będzie zdobienie ceramiki, a następnie przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku.

Leśnica 47-150, ul. Zdzieszowicka, warsztaty odbędą się w plenerze Parku Miejskiego Leśnicy w budynku Stodoły.

Warsztaty realizowane będą w ramach projektu transgranicznego pn. „Malowane dziedzictwo bez granic”. Realizacja warsztatów pozwoli na przeprowadzenie badań i określenie współczesnych uwarunkowań zaangażowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Bazą opracowań i motywem przewodnim będzie zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku.
W badaniu zostanie wykorzystana innowacyjna metoda myślenia projektowego (design thinking), która zakłada, że dojście do innowacyjnych rozwiązań to działanie systemowe, rozpoczynające się od analizy i badań, prowadzone przez zespoły interdyscyplinarne przy współudziale ostatecznych odbiorców, poddane weryfikacji i testowaniu.

W programie warsztatów:
8 czerwca 9.00-17.00

 • Design i tradycja – tu są emocje/ Ewa Gołębiowska, Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn
 • Wybrane przykłady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego/ Iwona Piaskowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Przełamanie ludowej symetrii  – czyli jak skutecznie stworzyć, zaprezentować i sprzedać tradycyjny produkt ludowy we współczesnym stylu/ Agnieszka Pyka, projektantka
 • Jak projektanci mogą wspomóc proces zachowania dziedzictwa?/ Bogdan Kosak, projektant
 • Myślenie projektowe – czym jest i jak może pomóc w Krainie Św. Anny/ Lubomira Trojan, Zamek Cieszyn
 • Warsztat – wymiana doświadczeń i wiedzy związanej z malowaniem porcelany, praca w grupach
 • Warsztat – Jak sprawić, by zdobienie ceramiki było atrakcyjne dla współczesnych odbiorców? – tworzenie scenariuszy i modeli zachowania niematerialnego dziedzictwa

9 czerwca 9.00-13.30

 • Dobre praktyki – zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-czeskim/ Leszek Richter, Ivona Janštová, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
 • Wizualizowanie scenariuszy oraz prezentacja wypracowanych przez grupy scenariuszy – dyskusja.
 • Pokaz garncarski (Ivona Janštová)
 • LOGOz kwiatami 14570445_873116546158619_5630582304005960047_n 18519847_1027981557338783_6753471158176820637_n kwiaty naklejanie rower