Motion graphics design – The best of edition – piąta edycja pokazu infografik zrealizowanych przez studentów III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich w pracowni multimediów pod opieka dr hab Bartosza Posackiego i mgr Michała Misiury. W tym roku zaprezentowane zostaną najciekawsze infografiki zrealizowane w ciągu pięciu lat historii pokazów z cyklu Motion graphic design. Jubileuszowy pokaz odbywać się będzie w budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w godzinach od 20:00 do 22:00, 31 maja 2019 roku.

Wystawa – pokaz animacji 31.05 w godzinach od 20:00 do 22:00, Wydział Sztuki UO, ul. Wrocławska 4, Opole