Wystawa najlepszych 28 magisterskich dyplomów projektowych tegorocznych dyplomantów 7 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.

Nagrody przyznaje jury złożone z Rektorów Akademii Sztuk Pięknych, które nominuje siedmiu laureatów Ponadto swoją nagrodę przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Katowic.

 

 

Wystawa najlepszych 28 magisterskich dyplomów projektowych 7 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.

Nagrody przyznają: Rektorzy Akademii Sztuk Pięknych, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Katowic.

Organizatorem wystawy jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki.

 

 

O idei konkursu pisze prof. dr hab. Antoni Cygan, rektor ASP w Katowicach.

 

Od niespełna roku przedstawiciele Wydziałów Projektowych Uczelni Artystycznych, podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, intensywnie pracują nad stworzeniem wspólnej dla całej Polski strategii kształcenia w obszarze dizajnu. Ta cenna inicjatywa daje szansę uporządkowania systemu nauczania w tej dziedzinie – model centrum dizajnu i systemu współpracujących z nim jednostek specjalistycznych w poszczególnych Uczelniach daje szansę na otwarcie nowego rozdziału w obszarze funkcjonowania nowoczesnego projektowania w Polsce. Ta, jedna z najważniejszych dziedzin w tworzeniu wizerunku współczesności, dziedzina która daje uczelniom możliwość konkretnej i owocnej współpracy na styku projektowania, biznesu i przemysłu, jest niezwykle ważna w formatowaniu tychże uczelni oblicza. Jednocześnie poprzez młodych, zdolnych artystów projektantów, uczelnie artystyczne maja szanse stać się w większym stopniu odpowiedzialnymi za kształtowanie naszego otoczenia, w szerokim rozumieniu tego słowa.

 

Konkurs „Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych” znakomicie wpisuje się w ten czas określania oblicza projektowania w Uczelniach Artystycznych, poprzez możliwość podsumowania, porównania oraz przeanalizowania osiągnięć młodych adeptów sztuki dizajnu, jak również będąc okazją do spotkań, wymiany poglądów i spostrzeżeń.

 

Swoje osiągnięcia w kolejnej edycji pokazują wybrani przez pedagogów macierzystych uczelni najlepsi absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a finał konkursu po raz kolejny zagości w murach Galerii ASP w Katowicach „Rondo Sztuki”. Podziwiać zatem mamy okazję „kwiat” polskiego młodego dizajnu, mamy szansę w jednej przestrzeni zobaczyć najzdolniejszych młodych projektantów w naszym kraju. Dla nich to również okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności, to szansa na nawiązanie kontaktów, które być może przyniosą wymierne owoce już w najbliższej przyszłości.

 

Organizatorem wystawy jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki.