Od tartaku – po ekspozycję unikatowych form rzeźbiarskich, przy użyciu pił spalinowych! Taką drogę przejdą artyści rzeźbiarze, uczestnicy pleneru „Najszlachetniejsza Forma Przetworzenia Drewna”. W ich ręce trafią potężne kłody dębów, jesionów, buków i topoli, które w ciągu kilku dni przeobrażają się w unikatowe rzeźbiarskie formy użytkowe. Żeby zaprezentować cały proces przetworzenia drewna, zaproszeni artyści rzeźbiarze wyjdą ze swoich pracowni, i odkryją przed publicznością wszystkie tajniki swojego warsztatu. To niecodzienna okazja obserwowania na żywo pracy rzeźbiarza i jego procesu twórczego. Na oczach publiczności powstaną unikatowe rękodzieła. Do udziału w tym wydarzeniu, zaproszeni będą artyści rzeźbiarze, absolwenci i pracownicy wyższych uczelni artystycznych z Warszawy, Wrocławia czy Gdańska. Uczestnicy festiwalu stworzą jednostkowe produkty z drewna takie jak stoły, krzesła, leżaki, fotele czy regały. Spektakularnemu pokazowi, przy użyciu m.in. spalinowych pił, przyświecać będzie nadrzędna idea formy nad funkcją autorskich obiektów. W ten sposób powstanie nowa kolekcja, która powiększy unikatowy w skali Polski, zbiór rzeźbiarskich form użytkowych w Dobrodzieniu. I Festiwal Rzeźbiarskich Form Użytkowych to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń wpisujących się w ogólnopolski/śląski Czerwiec Projektowy 2019. Festiwal odbędzie się w ogrodowej przestrzeni, wokół Galerii Tetmajera 83 w Krakowie.

Plener rzeźbiarski (14.06 – 28.06) i wernisaż wystawy rzeźbiarskich form użytkowych 28.06, godzina 12.00. Kraków ul. Tetmajera 83