Wystawa w Galerii A4 powstała na skutek współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Powstania Śląskie 90, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach a Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, prezentuje około 50 plakatów wykonanych przez studentów Wydziału Projektowego katowickiej uczelni. Prace powstały pod kierunkiem prof. Michała Klisia oraz prof. Romana Kalarusa, uznanych artystów zajmujących się plakatem, wieloletnich wykładowców Akademii Sztuk Pięknych z ogromnym doświadczeniem artystycznym jak i dydaktycznym.
Tematyka prezentowanych prac obejmuje upamiętnienie Powstań Śląskich, których dramatyczny przebieg na przestrzeni lat 1919-1921 odcisnął głęboki ślad na rozwoju tożsamości narodowej terenów Górnego i Opolskiego Śląska. Prace powstałe w pracowniach plakatu katowickiej Akademii są graficzną interpretacją minionych wydarzeń, ukazujące w wielowątkowym i jakże zróżnicowanym ujęciu symbolikę związaną z oddaniem oraz poświęceniem jakie towarzyszyło powstańcom. Skrótowy i syntetyczny, zarazem pełen wyrazu plastyczny język plakatu w pełni odzwierciedla dramatyzm zrywów patriotycznych, podkreślonych mocnymi decyzjami kolorystycznymi jak i rysunkowymi. Współczesny język grafiki projektowej związanej w tym przypadku z plakatem doskonale wpisuje się w specyficzną formułę komunikacji związanej z rewolucyjnymi i powstańczymi hasłami. Na prezentowanej wystawie widoczna jest spora rozpiętość plastycznej wrażliwości młodych twórców, momentami korelacja grafiki i przekazu w sposób bezpośredni odwołuje się do historycznych wydarzeń, by w końcowym zamierzeniu dojrzeć uniwersalnego przekazu, evergreenu związanego z godnością i poszanowaniem ludzkich wyborów. Wystawa prezentowana jest w Galerii A4 mieszczącej się w budynku Collegium Artium Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, otwarcie planowane jest na 5 czerwca 2018 roku o godzinie 13.00.

Collegium Artium Wydział Sztuki Uniwersytet Opolski, Ul. Wrocławska 4 Opole
05-28 czerwca 2018 r.