Warsztaty wynikają z potrzeby udostępnienia dużej liczby siedzisk użytkownikom przestrzeni komunikacyjnych i części pomieszczeń dydaktycznych budynku X, usytuowanym w Gliwicach przy ul. M. Strzody 10, w którym prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Architektury.  Obecny deficyt miejsc do siedzenia nie sprzyja integracji społeczności studenckiej i wymusza konieczność ciągłego przenoszenia krzeseł z sali do sali w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Studenci Wydziału Architektury podjęli próbę zmierzenia się z tematem kreacji interesującego, indywidualnego siedziska, wykorzystując w tym celu udostępnione zasoby meblarskie stanowiące: własność WA Politechniki Śląskiej, podarowane przez Donatorów lub własne, zgodnie z ideą projektowania zrównoważonego – Reuse, Recycle, Renew. Powstałe realizacje będą mobilnym, designerskim, zdywersyfikowanym wyposażeniem części pomieszczeń budynku X usytuowanym przy ul. M. Strzody 10 stanowiąc świadectwo umiejętności projektowych i manualnych studentów Wydziału Architektury.

20170609_121502 20170609_121619_001 20170609_121836 20170609_121902 20170609_122042 20170609_122338 20170609_122432 20170609_122436