We wrocławskiej Galerii Domar zaprezentowano wystawę „Skrawki Skórki” będącą efektem warsztatów studentów ASP we Wrocławiu. Trzydniowe warsztaty odbyły się w marcu w dobrodzienskiej Dobrotece, gdzie uczestnicy zmierzyli się z tematem gospodarowania odpadami, które pozostały po produkcji mebli tapicerowanych. Zanim przystapiono do prac, firma Lederzentrum przeprowadziła szkolenie, które dostarczyło przydatnej wiedzy na temat poszczególnych rodzajów materiałów skórzanych. Następnie studenci przygotowali koncepcje wykorzystania odpadów w wyrobie akcesoriów. Opracowano alternatywne metody wykorzystania skórzanych odpadów wykorzystując je już na etapie produkcji mebli. Ze skrawków skóry powstały także oryginalne akcesoria odzieżowe i małe elementy wystroju wnętrz.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu w2p, czyli warsztaty dwóch pracowni. Jest to projekt pracowni projektowania katedry Architektury Wnętrz wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pracą zespołową, pracą z ograniczeniami oraz współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Główne wyzwania stawiane przed uczestnikami warsztatów to działanie z ograniczonym budżetem, materiałami i limitem czasowym. w2p to synteza wartości uczelni artystycznej i przemysłu oraz ośrodków designu.

Prowadzący warsztaty:
Magdalena Garncarz, Szymon Hanczar

Uczestnicy warsztatów:

Studenci pracowni projektowania mebli II, prowadzonej przez ad. Stanisława Figla:
Paulina Burzyńska, Patrycja Kryszczuk, Przemysław Słowik, Bogusław Ziemla

Studenci pracowni projektowania mebli I, prowadzonej przez prof. Wacława Kowalskiego:
Magdalena Zarzycka, Magdalena Zioło, Karolina Leciej, Justyna Suchecka

Absolwenci:
Patrycja Apostel, Katarzyna Sowińska, Agata Baron

Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki Skrawki skórki