To już kolejny raz drzwi Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach otworzą się dla Kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz.

W programie:

– „drzwi otwarte” dla Kandydatów na studia na kierunku Architektura Wnętrz zorganizowane w ramach kursu przygotowawczego. Zostanie zaprezentowany aktualny program kształcenia oraz możliwość dokonania przeglądu teczek z pracami; Miesiąc czerwiec obfituje w wydarzenia organizowane przez Katedrę Sztuk Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Swoją aktywnością wpisujemy się jako jeden z interesariuszy w działania Śląskiego Czerwca Projektowego. Po raz kolejny zorganizowaliśmy Sobotę Dobrze Zaprojektowaną. W ramach tego działania kandydaci na kierunek Architektura Wnętrz mogą zaprezentować swoje prace na Przeglądzie Teczek. Taka inicjatywa realizowana jest już przez nasz kierunek od kilku lat. Swoje prace prezentują kandydaci, którzy są uczestnikami kursu przygotowawczego na kierunek Architektura Wnętrz organizowanego przez nasz Wydział oraz kandydaci uczęszczający na kursy przygotowawcze poza naszą Uczelnią. Przegląd Teczek ma charakter otwarty i skierowany jest do Wszystkich chętnych bez wyjątku. Zapraszamy na kolejną edycję Soboty Dobrze Zaprojektowanej.

8 czerwca w godzinach 10.00 – 13.00 zaprasza Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Akademicka 7