Weź udział w Konkursie fotograficznym SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM, organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz firmę ROCA w ramach partnerstwa strategicznego w Śląskim Czerwcu Projektowym. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy lubią fotografować. Praca musi odnosić się do tytułu Konkursu i powinna przedstawiać Uczestnika wraz z obiektami, które zostały określone przez Organizatora Konkursu. Ideą Konkursu jest wykonanie fotografii oddającej charakter, klimat i atmosferę fotografowanego obiektu w niekonwencjonalny sposób. W ujęciu tym liczy się przede wszystkim pomysłowość Autorów fotografii. Celem Konkursu jest promowanie ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Śląska. Organizowany konkurs SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM jest konkursem fotograficznym, skierowanym do wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii, którą wykona Uczestnik konkursu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu. Jury Konkursu w skład, którego wchodzą przedstawiciele partnerów strategicznych zjednoczonych w Śląskim Czerwcu Projektowym oraz przedstawiciele Sponsorów dokonują oceny nadesłanych prac. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim: zgodność pracy z zadanym tematem, walory estetyczne pracy oraz jej oryginalność. Główną nagrodą w Konkursie jest rower STRIDA, przewidziana jest nagroda Specjalna oraz 5 nagród dodatkowych. Prace należy nadsyłać do dnia 23 czerwca do godz. 24.00 drogą elektroniczną – szczegóły na stronie www.czerwiecprojektowy.pl . Rozstrzygnięcie Konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 czerwca podczas zamknięcia Śląskiego Czerwca Projektowego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej przy ul. Ks. Marcina Strzody 10 w Gliwicach.

Formularz zgłoszeniowy >>

Mapa obiektów

Regulamin konkursu >>

Galeria nadesłanych prac

Wyniki Konkursu