ulotka

Fundacja Piotra Klera zaprasza do udziału w konkursie „Wizja wypoczynku”
Wizja wypoczynku 2014
W kolekcji mebli produkowanych i dystrybuowanych przez KLER S.A. nie było dotychczas oferty mebli skandynawskich. Doceniając walory użytkowe i estetyczne takiej kolekcji chcemy zwrócić uwagę projektantów na jej niewątpliwe zalety i zachęcić do opracowań odwołujących się do skandynawskiego ducha. Dlatego siódma edycja konkursu „Wizja wypoczynku” organizowanego obecnie przez Piotr KLER Fundację nosi tytuł SKANDYNAWSKIE CIEPŁO i dotyczy projektowania produktu i aranżacji wnętrza z oferty handlowej o skandynawskiej stylistyce. Oczekujemy od projektantów krytycznej oceny oferty skandynawskiej znajdującej się na polskim rynku oraz przedstawienia własnej wizji, która w istotnym stopniu może ją uzupełniać równocześnie wnosząc nowe oryginalne wartości.
Piotr KLER Fundacja do organizacji konkursu zaprosiła od lat wypróbowanych partnerów: patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, patronat medialny „Architektura & Biznes” a fundatorem nagród rzeczowych jest „WSC Graphisoft Center Poland”.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężno-rzeczowe:
I nagroda – 5 000 zł oraz oprogramowanie ArchiCAD SE2014 i rower STRIDA
II nagroda – 3 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Studio
III nagroda – 2 000 zł oraz oprogramowanie Artlantis Render
5 wyróżnień po 1 000 zł oraz IPod Nano
Terminarz konkursu:
1. Nadsyłanie pytań do Organizatora – architekci@kler.pl w temacie „Wizja wypoczynku” – do 30 września 2014 r.
2. Odpowiedzi Organizatora www.kler.eu/konkurs/pytaniaiodpowiedzi – od 30 września do 15 października 2014
3. Ostateczny termin nadsyłania prac – 6 listopada 2014 r.
4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 27 listopada 2014 r.

Wizja wypoczynku – zgłoszenie 2014

Wizja wypoczynku – regulamin 2014