PE-P
Program Edukacyjno–Projektowy jest alternatywną formą kształcenia projektowego, efektywnie poszerza tok studiów o pracę z przedsiębiorstwami. Niezależnie od efektów projektowych program umożliwia studentom otrzymanie propozycji ze strony przedsiębiorstw odbycia praktyk zawodowych i, co najistotniejsze, przygotowuje do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów.
Celem Programu Edukacyjno-Projektowego jest przygotowanie studentów do współpracy z odbiorcą: producentem, przemysłem, klientem. Bezpośrednia współpraca z producentami materiałów i fabrykami mebli umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie złożonego procesu tworzenia nowego produktu, w którym projektant jest jednym z ogniw twórczych jego powstawania, ściśle współpracującym z całym zespołem osób.
CELE PE-P
zapoznanie studentów z materiałami i technologią, z możliwościami szerokiego ich wykorzystania, w szczególności w przemyśle meblarskim; zapoznanie studentów z seryjną produkcją mebli;opracowanie przez studentów projektów mebli z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy i wykorzystaniem linii technologicznej producenta mebli; bezpośredni kontakt studentów z producentami materiałów drewnopochodnych oraz z fabrykami mebli;stworzenie możliwości przygotowania przyszłych projektantów do współpracy z producentami; nauczanie pracy na podstawie określonych założeń projektowych oraz szczegółowego zakresu projektowego; udostępnienie studentom konsultacji konstrukcyjnych i technologicznych; nauka pracy w zespole złożonym ze specjalistów;
wprowadzenie studentów w zagadnienia logistyki i marketingu;
wdrożenie wyselekcjonowanych projektów do produkcji.

Kraków 18.04 – 10.06, ul. Tetmajera 83, Dobrodzień, ul. Oleska 35